iconicon
破天一剑
icon
2023年9月21日例行维护公告
破天一剑

破天一剑

2023年9月21日例行维护公告

icon破天一剑手游
2023/09/2011 浏览综合
2023年9月21日例行维护公告
亲爱的玩家您好:为保证服务器的稳定和提升游戏品质,《破天一剑》手游全区全服将于2023年9月21日09:00-11:00进行例行维护!请少侠们相互转告,提前下线以免造成不必要的损失。根据维护工作的进度,维护时间有可能提前或延后。感谢广大玩家的支持和理解。祝您游戏愉快!
                                                 
《破天一剑》手游运营团队                                                         
  2023年9月20日
icon
icon
icon
icon
破天一剑
破天一剑
icon4.9角色扮演移植
评论
快来发布第一条评论吧